Vi ser att mamma gråter.
Vi ser att pappa är i sin egen värld.
På den lilla teveapparaten sjunger
herr von Trapp: Edelweiss, Edelweiss …
Då hittar vi nyckeln som tar oss
till de levande bergen.

Privacy Preference Center