GREY

 

Att stanna är ofta en bra egenskap. Då flyr jag inte iväg när det blir jobbigt utan tar matchen. Då går jag inte när det börjar bli lite trist utan väljer att finnas nära.

Men ibland kan att stanna vara det fega alternativet. Det orkeslösa eller det fantasilösa alternativet. För att det där att ta sig någonstans, till en annan plats än den trygga som finns här mina fötterna, skrämmer.

 

This is my Illustration Friday entry for “stay” – so here is the text in english for my international friends:

To STAY can mean having a good character. A person that knows how to stay doesn’t walk away from a friend in distress. A person that knows how to stay doesn’t flee every hard situation. 

But to STAY can also be the choice of cowards. The choice of the tired and the uninspired. Because to go somewhere, to an unknown place, is exciting and at the same time scary.